Nyelv: Magyar -

Felhasználási feltételek

A http://landgraf-arnold-naturopathe.com honlapunkon olvasható Értékesítési és Ajánlói Rendszer koncepcója, leírása, valamint az oldalon található teljes tartalom, a szerzői jogról szóló magyar és európai uniós törvény alapján, a feltüntetett szerzők, szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, ide értve a tanulmányokat, cikkeket, egyéb írásokat, blogokat, grafikákat, szövegelemeket (ez alatt értjük a jelen szöveget is), amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal Landgraf Arnold természetgyógyász magánvállalkozó (továbbiakban: Jogtulajdonos) rendelkezik.

A tartalom bármilyen egyéb felhasználását felhasználási díj ellenében a Jogtulajdonos az alábbiak szerint engedélyezi, ideértve, ha egészben vagy részletekben történő többszörözésről, átdolgozásról, terjesztésről vagy nyilvános előadásról van szó.

A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 290 €, ami nem tartalmazza a mindenkori hatályos általános forgalmi adót. A felhasználási díj, a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti a Jogtulajdonost. Amennyiben a felhasznált tartalmat a Felhasználó, más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ezzel elért vagyoni előnyt a Jogtulajdonosnak köteles átengedni. Írásbeli bejelentési kötelezettséggel jár a felhasználás ténye és mértéke a Felhasználó részéről, a felhasznált tartalmi elemeket, felhasználás időtartamát, felhasználás módját illetően. A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy a felhasználási engedélyt visszavonja.

A Jogtulajdonos a felhasználási díjról utólag, a tárgyhónap utolsó munkanapjával állítja ki számláját, amit 5 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni. A felhasználás tényére és mértékére vonatkozó bejelentés elmulasztása nem akadálya a számla kiállításának. A fentiektől eltérő felhasználási feltételek kizárólag a Jogtulajdonossal való előzetes írásbeli megállapodás alapján alkalmazhatók.

A jelen felhasználási feltételek be nem tartása esetén, illetve ha bármilyen jogosulatlan felhasználás történik, vagy ha a jelen felhasználási feltételeket nem tartja be a Felhasználó, ezen esetekben a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

A Jogtulajdonos kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja.

A weboldalon található olvasói hozzászólások (kommentek) a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, azokat az oldal tulajdonosa és üzemeltetője nem ellenőrzi, nem változtatja meg, értük felelősséget nem vállal.

A Jogtulajdonos nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező költségekért, veszteségekért, károkért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, valamint üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Figyelem! A weboldalunkról más cégek és szervezetek weboldalára is eljuthat! Ezen weboldalak használata esetén azt javasoljuk, hogy mindenképpen győződjön meg az adott oldalt megjelentető cég, szervezet adatvédelmi kezeléséről.

TÁMOGATÓ PARTNEREK

Arquebusade WaterFeelingmagazinArquebusade Water